Co je motýlárium?

Skleníky bývalého zahradnictví více než čtvrt století chátraly a zarůstaly. Čekaly na nápad. Ten se zrodil z kraje roku 2015- udělat z opuštěných skleníků motýlárium. Ne ale motýlárium ledajaké! Po dokončení by se mělo jednat o unikátní projekt minimálně v evropském měřítku.

 

 

 

 

 

Hlavní poslání motýlária

Poukázat na zranitelnost motýlů v současné krajině

Vyzdvihnout hlavní problémy, kvůli kterým motýli z naší přírody mizí 

Ukázat jak se o tyto biotopy má pečovat tak, aby v nich motýli prosperovali

Vysvětlit jak motýli žijí a co ke svému vývoji potřebují

Přesvědčit, že tyto nádherné tvory potřebujeme

Ukázat, jak vy sami můžete motýlům pomoci

Motýli jako symbol

V motýláriu vám představujeme hlavní skupiny našich běžnějších denních motýlů. Ty nejvzácnější a nejohroženější ale čekají na naši pomoc úplně jinde- v posledních místech, kde přežívají na hranici přežití.

Motýli jsou alejen známkou, atraktivní a dobře studovanou skupinou hmyzu. Z podobných důvodů z naší krajiny mizí obrovská spousta ostatních tvorů- od rostlin přes jiné druhy bezobratlých až po obojživelníky nebo ptáky. I jim vadí stále intenzivnější a bezohledné využívání krajiny.

Chceme motýlům pomáhat

Z motýlária byste měli odcházet nejen odpočinutí a příjemně naladění, ale i poučeni. Nejde nám o okamžitý zážitek, který rychle vyprchá.

Naším hlavním cílem je seznámit návštěvníka s příčinami mizení dříve obyčejných tvorů naší krajiny. Za to můžeme my všichni.

I díky vám tak můžeme:

    - Prosazovat šetrné způsoby zemědělského a lesnického hospodaření v krajině

    - Pečovat o nejzásadnější lokality v regionu

    - Zakládat nové motýlí rezervace