Základní informace

 

Motýli potřebují naší ochranu

Motýlárium je věnováno pouze našim druhům motýlů. Ačkoli se jedná  o líbivou  skupinu hmyzu, která se těší u lidí velké oblibě, prozatím se nepodařilo zpomalit rychlé tempo, kterým motýli z naší přírody ubývají. Hlavními důvody jsou zalesňování a samovolné zarůstání stepí a mokřadů, převod lesů na stinné stejnověké monokultury, intenzivní zemědělství probíhající v obrovských plochách, včetně plošného kosení luk v jednotný termín, chemizace a přehnojení krajiny nebo ústup přechodových biotopů a rozptýlené zeleně.

Hlavním budoucím cílem motýlária je prostřednictvím této nejnápadnější a nejoblíbenější skupiny hmyzu upozornit na plíživé negativní změny v naší krajině, které ohrožují nejen mnohé druhy rostlin a živočichů, ale i nás samotných.

 

V budově přiléhajícího ekocentra si můžete prohlédnout unikátní výstavu  motýlích fotografií Marka Vojtíška, ve vitrínách pak zapůjčené sbírky motýlů z českých muzeí a od entomologů. Venkovní  prostory seznámí milovníky přírody s volně žijícími živočichy zejména z ptačí říše, prohlídka je vždy obohacena o výklad zkušeného lektora.  Zatímco dospělí návštěvníci  ocení příjemné posezení ve stínu korun stromů s vůní přilehlé bylinkové zahrádky, děti potěší i poučí zajímavé hrací interaktivní prvky.